മൂത്രം കാണുമ്പോൾ കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന വൈറസുകൾ

Simple Science Technology

മൂത്രം കാണുമ്പോൾ കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന വൈറസുകൾ 

‪ഗോമൂത്രം വെറും 'മൂത്രം' മാത്രം ; ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള 'വേസ്റ്റ്' ‬!

ഗോമൂത്രത്തിന് COVID19 പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പഠനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ‬‪ദയവായി അത് കയ്യിൽ പുരട്ടുകയോ, കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൽക്കട്ടയിൽ ഗോമൂത്രം കുടിച്ച് ഒരാൾ അസുഖ ബാധിതൻ ആയിട്ടുമുണ്ട് (reference: New Indian Express; 18th March 2020). ‬

‪ ‪മൂത്രം, 'മൂത്രം' ആണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ആയാലും, ആനയുടെയോ, കഴുതയുടെയോ, പോത്തിന്റെയോ, പുലിയുടെയോ, പശുവിന്റെയോ ആയാലും. ‬‪പശുവിൻറെ  ആഹാര ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം 'കിഡ്‌ണി' (വൃക്ക) യുടെ  അരിക്കൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള 'വേസ്റ്റ് (waste)' ആണ് ഗോ  മൂത്രം.  ‬ഗോ മൂത്രം വഴി പല മാരക രോഗങ്ങളും പകരാം എന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് . ‬

‪‪ഓസ്‌ട്രെലിയയിലെ സിഡ്‌ണി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ (associate professor in veterinary biostatistics and epidemiology) ആയ Dr. Navneet Dhand, പറയുന്നത് "three diseases prevalent in India that could potentially be transmitted to people in the raw urine of infected cows: leptospirosis, which can cause meningitis and liver failure; arthritis-causing brucellosis; and Q-fever, which can cause pneumonia and chronic inflammation of the heart." (reference: Bloomberg news 2016-07-17). ‬

‪‪അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജീവിയുടെ വൃക്ക അരിച്ചു തിരസ്കരിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വേറൊരു ജീവിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ‬അത് കൊണ്ട് ദയവായി ഗോമൂത്രം കയ്യിൽ പുരട്ടുകയോ, കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.”