എന്താണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അഥവാ തീവണ്ടി എഞ്ചിൽ ?

Simple Science Technology

എന്താണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അഥവാ തീവണ്ടി എഞ്ചിൽ ? ട്രെയിനുകളിൽ എഞ്ചിനുകൾ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️

⭕തീവണ്ടിക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രേരകശക്തി (motive power) നൽകുന്ന വാഹനമാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് (Locomotive) അഥവാ തീവണ്ടി എഞ്ചിൻ. ഭാരം വഹിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകളെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ്, മോട്ടോർ കോച്ചസ്, റെയിൽ കാറുകൾ, പവർ കാറുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. യാത്രാ തീവണ്ടികളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഇത്തരം സ്വയം ചലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചരക്കു തീവണ്ടികളിൽ അപൂർവ്വമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. തീവണ്ടികളുടെ മുൻവശത്താണ് ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീവണ്ടികളും നിലവിലുണ്ട്.

⭕തടി, കൽക്കരി, പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിവാതകം എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നോ വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നോ ആണ് തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്കോമോട്ടീവുകളെ പലതായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

⭕മുൻപിൽ പോകുന്ന എഞ്ചിനിലേക്ക് പിന്നിൽ പോകുന്ന എഞ്ചിൻ കോപ്പി എടുക്കാൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, 27pin വയറിങ് ഉപയോഗിച്ച് ലീഡരുടെ വേഗത പിന്നിൽ ഉള്ള എഞ്ചിൻ അതേപടി നിലനിർത്തും ,, വാക്വം ബ്രേക്ക് ഒരുമിച്ചു വർക്ക്‌ ചെയ്യും

⭕ ട്രെയിനുകൾക്ക് അധിക വേഗത നൽകാനും , യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ സാധാരണ ഓടിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ ട്രെയിൻ മുന്നിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിൻ പിന്നിൽ ഘടിപ്പിക്കും . ഇത് വഴി ട്രെയിൻ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും വേഗത കുറയ്ക്കാനും എടുക്കുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് അധിക പുഷ് നൽകുന്നു. സാധാരണയായി ചരക്ക് തീവണ്ടികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ- പൂനെ പോലെയുള്ള സെക്ഷനുകളിലും ആണ്  ഈ "പുഷ് ആൻഡ്-പുൾ" ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക വേഗ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും , റൂട്ടിലെ വളവുകളിലും വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ ട്രെയിനിനും ധാരാളം സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ട്രെയിൻ നിർത്താൻ 10 മിനിറ്റ് സാവധാനത്തിൽ വേഗത കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഒരു റൂട്ടിനായി നിയുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന വേഗതയിൽ എത്താൻ ട്രെയിനും സമാനമായ സമയമെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നെറ്റ്‌വർക്കിലുടനീളം നൂറുകണക്കിന് സാങ്കേതിക വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ചെറിയ സ്റ്റോപ്പേജുകളും ഉണ്ട്. രണ്ട് എഞ്ചിനുകളുള്ള പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ട്രെയിൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭിക്കുന്നു.

⭕രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് രണ്ട് പവർ കാറുകൾ (ട്രെയിനിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഓരോ ട്രെയിനിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോച്ചുകൾ) തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഊർജ്ജം വിതരണം ചെയ്യും. രണ്ട് പവർ കാറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ റേക്കിൽ രണ്ട് അധിക പാസഞ്ചർ കോച്ചുകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും.കേബിളുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം എഞ്ചിനുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു . പിന്നിലുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവുകളെ ലീഡറുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. 27-പിൻ കണക്ടറാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് . അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എയർ ഹോസുകളും ഘടിപ്പിക്കുന്നു.

"റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷന്റെ പിതാവ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാങ്ക് സ്പ്രാഗാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. 1897-ൽ സൗത്ത് സൈഡ് എലിവേറ്റഡ് ലൈനിൽ ഒന്നിലധികം എഞ്ചിൻ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു .